Draudimas
Naujienos

2013 m. kovo 7 d. Lietuvos Banko valdyba nutarimu Nr. 03-57 sustabdė UADB “Industrijos garantas” Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. N-53 išduotą draudimo veiklos licencijos Nr. 000013 galiojimą. Taip pat nustatė, kad UADB “Industrijos garantas” turi teisę vykdyti tik Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą su draudimo veikla susijusią veiklą. 

Siekiant operatyviai spręsti žalų administravimo ir draudimo išmokų mokėjimo klausimus, prašome dėl jų kreiptis el.paštu info@igarantas.lt


 

Dėl UADB “Industrijos garantas” išduotos draudimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymo

 

2013 m. kovo 7 d. Lietuvos Banko valdyba nutarimu Nr. 03-57 sustabdė UADB “Industrijos garantas” Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. N-53 išduotą draudimo veiklos licencijos Nr. 000013 galiojimą. Taip pat nustatė, kad UADB “Industrijos garantas” turi teisę vykdyti tik Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą su draudimo veikla susijusią veiklą.

 


 

2011 04 30 Nr.

 

Dėl pasikeitusios ataskaitų UADB „Industrijos garantas" teikimo tvarkos

 

Gerbiami partneriai,

Kadangi UADB „Industrijos garante" įvyko organizaciniai - struktūriniai pokyčiai, informuojame jus, kad nuo 2011 m. gegužės mėn. 1 d. keičiasi ir finansinių ataskaitų UADB „Industrijos garantas" pateikimo tvarka. Įgyvendinant su Jumis pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių 5 skyriaus („Atsiskaitymų sąlygos ir tvarka") 5.4. ir 5.8 punktų nuostatas, kurios išdėstytos žemiau, prašome Jus:

1. Ataskaitas už balandžio mėn. ir ateinančius laikotarpius pristatyti sutartyse nustatytais terminais į UADB „Industrijos garantas" centrinę būstinę adresu:

UADB „Industrijos garantas"

Kęstučio 4/14, Vilnius, LT -98117

 

2. Prašome grąžinti komisinio mokesčio permoką į UADBB „Industrijos garantas" sąskaitą, jeigu tokia permoka susidaro.

 

Ø Pateikiame Bendradarbiavimo sutarčių 5 skyriaus nuostatas:

5 skyrius. Atsiskaitymų sąlygos ir tvarka

  • 5.4. punktą (dėl ataskaitų pateikimo terminų),

Brokeris įsipareigoja vesti draudimo sutarčių ir draudimo liudijimų finansinę apskaitą bei pateikti Draudikui atitinkamas suderintos formos ataskaitas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, bet ne vėliau kaip kito mėnesio 5 (penktą) kalendorinę dieną. Gautas iš draudėjų draudimo įmokas (sutarties 5.1 p.), Brokeris privalo įtraukti į einamojo laikotarpio ataskaitą.

arba

Kiekvieną einamąjį mėnesį Brokeris įsipareigoja vesti draudimo sutarčių ir draudimo liudijimų finansinę apskaitą bei pateikti Draudikui atitinkamas suderintos formos ataskaitas per 2 (du) kartus šiais terminais:

1. Už laikotarpį iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos pateikti Draudikui ataskaitą ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos.

2. Už laikotarpį nuo einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos iki einamojo mėnesio pabaigos pateikti Draudikui ataskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

 

  • 5.8. punktą (dėl komisinio atlygio perskaičiavimo klientui nutraukus draudimo sutartį),

Tuo atveju, kai Brokeriui tarpininkaujant sudaryta draudimo sutartis yra nutraukiama ar pripažįstama negaliojančia prieš draudimo sutartyje nustatytą terminą, Brokeris įsipareigoja grąžinti Draudikui jam sumokėtą komisinį mokestį už draudimo sutarties sudarymą, proporcingai draudėjui grąžinamų draudimo įmokų sumai. Brokeris įsipareigoja perskaičiuotą komisinį atlyginimą grąžinti Draudikui pateikus sąskaitą, tačiau ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.

 

Jeigu turite klausimų, susijusių su ataskaitų teikimu, skambinkite tel: 8(5) 2492254, el. paštas: info@igarantas.lt

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Generalinis direktorius Jonas Plačiakis

 


Gerbiami partneriai,

 

Informuojame jus, kad įgyvendinant UADB „Industrijos garantas" Valdybos nutarimą, kuriuo nuspręsta nuo 2011 m. balandžio 1 d. UADB „Industrijos garantas" vardu nesudarinėti naujų draudimo sutarčių, tačiau Bendrovės vardu tęsti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatytą su draudimo veikla susijusią veiklą, tame tarpe administruojant draudžiamuosius įvykius ir vykdant kitus įsipareigojimus pagal galiojančius Bendrovės išduotus draudimo liudijimus, UADB „Industrijos garantas" kreipėsi į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją su prašymu pakeisti 2005 m. kovo 15 d. išduotą draudimo veiklos licenciją atsisakant privalomojo draudimo rizikų draudimo veiklos, t.y. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 2011 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. N-106 nutarė nuo 2011 m. balandžio 1 d. panaikinti UADB „Industrijos garantas" draudimo veiklos licencijos Nr. 000013, išduotos Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. N-53, dalies, suteikiančios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą, galiojimą.

Visos draudimo sutartys, sudarytos su klientais tiesiogiai ir per draudimo tarpininkus, galioja iki visiško ir galutinio UADB „Industrijos garantas" įsipareigojimų pagal šias sutartis įvykdymo. Komisinis atlygis pagal sudarytas galiojančias draudimo sutartis taip pat bus mokamas pagal šalių pasirašytas bendradarbiavimo sutartis.

UADB „Industrijos garantas" struktūroje darbuotojų, administruojančių žalas, nei skaičius nei funkcijos nesikeičia. Žalų administravimo procedūrose jokių pakeitimų artimiausiu metu nenumatoma (apie galimus pasikeitimus bus informuojama papildomai). Pirminė transporto priemonių apžiūra bus vykdoma tuose pačiuose UADB „Industrijos garantas" skyriuose, kaip antai, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Tikimės, kad UADB „Industrijos garantas" vykdomi organizaciniai - struktūriniai pertvarkymai neturės neigiamos įtakos jūsų atstovaujamų klientų veiklai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems partneriams už bendradarbiavimą ir linkime sveiko entuziazmo versle.

Pagarbiai,

Generalinis direktorius

Jonas Plačiakis

Pasirašytas laiškas PDF formatu

 

 

 


UADB „Industrijos garantas" informuoja, kad:

Įgyvendinant UADB „Industrijos garantas" Valdybos nutarimą, kuriuo nuspręsta nuo 2011 m. balandžio 1 d. UADB „Industrijos garantas" vardu nesudarinėti naujų draudimo sutarčių, tačiau Bendrovės vardu tęsti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatytą su draudimo veikla susijusią veiklą, tame tarpe administruojant draudžiamuosius įvykius ir vykdant kitus įsipareigojimus pagal galiojančius Bendrovės išduotus draudimo liudijimus, UADB „Industrijos garantas" kreipėsi į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją su prašymu pakeisti 2005 m. kovo 15 d. išduotą draudimo veiklos licenciją atsisakant privalomojo draudimo rizikų draudimo veiklos, t.y. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 2011 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. N-106 nutarė nuo 2011 m. balandžio 1 d. panaikinti UADB „Industrijos garantas" draudimo veiklos licencijos Nr. 000013, išduotos Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. N-53, dalies, suteikiančios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą, galiojimą.

Draudėjai, kurie yra apsidraudę draudimo bendrovėje UADB „Industrijos garantas" transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, dėl pirminės transporto priemonių apžiūros bei žalų administravimo gali kreiptis į tuos pačius UADB „Industrijos garantas" skyrius, kaip antai, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

Tikimės, kad draudimo bendrovėje „Industrijos garantas" vykdomi organizaciniai - struktūriniai pokyčiai neturės neigiamos įtakos klientams, kadangi bendrovė tęsia visus įsipareigojimus pagal sudarytas ir galiojančias draudimo sutartis.

 


 

Achemos_grupe_logo

Pranešimas žiniasklaidai

 

2011 metų kovo 8 diena Papildoma informacija: Virginija Dunauskienė
tel. 8 5 249 2048
mob. 8 698 770 57
v.dunauskiene@achemosgrupe.lt

 

„Industrijos garantas“ keičia veiklos strategiją

 

UADB „Industrijos garantas“ valdyba, įvertinusi Lietuvos draudimo rinkos teikiamas galimybes, nustatė naują įmonės veiklos strategiją. Nutarta nuo š.m. balandžio 1 d. draudimo įmonės vardu nesudarinėti naujų draudimo sutarčių, tęsiant „Industrijos garanto“ vardu LR draudimo įstatyme numatytą su draudimu susijusią veiklą, administruojant draudžiamuosius įvykius ir vykdant kitus įsipareigojimus pagal galiojančius „Industrijos garanto“ išduotus draudimo liudijimus.

Artimiausiu metu esamiems ir būsimiems klientams bus pasiūlytas dar platesnis draudimo paslaugų spektras per planuojamą steigti draudimo brokerių įmonę.

Per 2010 m. UADB „Industrijos garantas“ pasirašė draudimo įmokų už 22,9 mln. Lt arba 18,38 proc. daugiau nei pernai. Bendrovė sėkmingai vykdo visus LR Draudimo priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus.


Koncernas "Achemos grupė”, įkurtas 2001 metais, šiuo metu valdo per trisdešimt Lietuvoje ir užsienyje dirbančių įvairių sričių įmonių, tarp kurių yra tokie Lietuvos ūkio gigantai kaip “Achema”, azoto trąšų ir pramoninių chemijos produktų gamintoja bei Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Klasco”.

"Achemos grupė" - vienas iš Lietuvos verslo lyderių. 2010 – aisiais visų Koncerno įmonių apyvarta siekė 2,72 mlrd. Lt. Koncerno produkcija pasiekia Europos Sąjungos, Amerikos, Azijos, Afrikos šalis; “Achemos grupėje” dirba apie 6 000 darbuotojų. Apie koncerną plačiau www.achemosgrupe.lt.Draudimas Draudimas Draudimas Draudimas
Draudimas(8~5) 2492254
Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2492254
Įmonės kodas: 110070382
PVM mokėtojo kodas: LT100703811