Finansinė informacija Spausdinimas

2014 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinė ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada

2014 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2014 m. I pusmetis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2014 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2013 m. metinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Nepriklausomo auditoriaus išvada

2013 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2013 m. I pusmetis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2013 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2012 m. metinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Nepriklausomo auditoriaus išvada

2012 m. II ketvirtis

2012 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2012 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2011 m. metinės finansinės ataskaitos

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos2011 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos


2011 m. II ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos


2010 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2010 m. II ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2010 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2009 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis balansas

Metinė pelno (nuostolio) ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos


2009 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2009 m. II ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2009 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2008 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis balansas

Metinė pelno (nuostolio) ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2008 m. III ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2008 m. II ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

2008 m. I ketvirtis

Balansas

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos


2007 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis balansas

Metinė pelno (nuostolio) ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos


2006 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis balansas

Metinė pelno (nuostolio) ataskaita

Metinė pinigų srautų ataskaita

Metinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

 
Draudimas(8~5) 2492254
Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2492254
Įmonės kodas: 110070382
PVM mokėtojo kodas: LT100703811