Draudimo bendrovė „Industrijos garantas“ pelningai baigė 2010 metus Spausdinimas
Draudimo bendrovė „Industrijos garantas“ - net ir sunkmečiu auganti bei didinanti savo rinkos dalį ir sėkmingai besigrumianti konkurencinėje aplinkoje lietuviško kapitalo įmonė. Per 2010 metus draudimo bendrovės pasirašytos draudimo įmokos palyginti su 2009 m.  išaugo 18,38 proc. ir pasiekė 22,865 mln. Lt, tuo tarpu visa ne gyvybės draudimo rinka traukėsi 4,3 proc. UADB „Industrijos garantas“ rinkos dalis išaugo 0,43 proc. punktu iki 2,26 proc. Uždirbtos draudimo įmokos 2010 metais sudarė 18,127 mln. Lt.,  investicinės veiklos pelnas sudarė 1,378 mln. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį draudimo bendrovė uždirbo 203,13 tūkst. Lt neaudituoto pelno.

Draudimo bendrovei „Industrijos garantas“ brangus kiekvienas klientas, todėl draudimo produktai yra nuolat atnaujinami, lanksčiai reaguojant į besikeičiančią padėtį rinkoje bei draudėjų poreikius, daug siūloma partnerių pridėtinių verčių bei papildomų naudų.

“Besidrausdami kiekvienas prisidedame prie Lietuvos gerovės, kadangi Draudimas išreiškia tautos solidarumą – iš visų po truputį surinktos įmokos tampa didele pagalba nelaimės ištiktiems žmonėms. Sunkmečiu aktualu draustis būtent lietuviškoje įmonėje, nes dalis pinigų mokesčiais grįžta į šalies biudžetą. Tai yra svarbu, kad mūsų artimi žmonės laiku gautų atlyginimus, pašalpas ir pensijas“,– sako UADB “Industrijos garantas” generalinis direktorius Jonas Plačiakis.

UADB „Industrijos garantas“ – viena iš nedaugelio lietuviško kapitalo draudimo bendrovių, 1997 m. įsteigta Koncerno „Achemos grupė“. Draudimo bendrovė vysto tiesioginių pardavimų tinklą ir šiuo metu turi 24 pardavimo taškus visoje Lietuvoje, taip pat  bendradarbiauja su daugiau kaip 170 draudimo brokerių ir priklausomų draudimo tarpininkų. Operatyviam žalų administravimui užtikrinti bendradarbiaujama su žalų administravimo verslo partneriais užsienyje - InterEurope AG.

Siekdama optimaliai valdyti riziką, UADB „Industrijos garantas“ yra parengusi rinkos poreikiams adekvačią persidraudimo programą, pagal kurią bendradarbiaujama su didelio finansinio pajėgumo reitingus turinčiomis perdraudimo kompanijomis: Gen Re, Hannover Re, Atradius Re, Lloyd‘s Syndicates Atrium, Sirius International, Swiss Re, SCOR.
 
Draudimas(8~5) 2492254
Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2492254
Įmonės kodas: 110070382
PVM mokėtojo kodas: LT100703811