APIE KETINIMĄ PERLEISTI TEISES IR PAREIGAS PAGAL PERDRAUDIMO SUTARTIS Spausdinimas
Informuojame, kad UADB „Industrijos garantas“ (kodas 110070382, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 4/14, LT-08117 Vilnius, telefonas: +37052492261, faksas: +37052753657, elektroninis paštas: El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript ) ketina perleisti savo teises ir pareigas pagal perdraudimo sutartis UAB DK „PZU Lietuva“ (kodas 110057869, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, telefonas: +37052790007, faksas: +37052790019, elektroninis paštas: El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript ). Šis teisinio pobūdžio procesas nesukels jokio neigiamo perleidžiamų perdraudimo sutarčių sąlygų pasikeitimo. Šių sutarčių vykdymą toliau tęs UAB DK „PZU Lietuva“. Aukščiau minėtas perleidimas bus atliktas tik jei tam bus gautas Lietuvos Banko leidimas. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 65 str., UADB „Industrijos garantas“ suinteresuoti asmenys turi teisę raštu pareikšti perdraudimo įmonei savo prieštaravimus dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal perdraudimo sutartis per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Visus prieštaravimus prašome pateikti arba siųsti paštu šiuo adresu: UADB „Industrijos garantas“, Kęstučio g. 4/14, LT-08117 Vilnius, Lietuvos Respublika arba elektroniniu paštu El. paštas yra apsaugotas nuo paieškos robotų, šiai peržiūrai reikia aktyvuoti Javascript . Suinteresuoti asmenys, prieštaraujantys teisių ir pareigų pagal perdraudimo sutartis perleidimui, turi teisę nutraukti perdraudimo sutartis jose nustatyta tvarka.
 
Draudimas(8~5) 2492254
Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2492254
Įmonės kodas: 110070382
PVM mokėtojo kodas: LT100703811